Aktywnie po zdrowie

Zadanie współfinansowane ze środków Gmina Łochów

GMINA ŁOCHÓW

2

3

4

„Aktywnie po zdrowie” to przedsięwzięcie mające na celu promowanie zdrowego stylu życia poprzez aktywność sportową oraz podniesienie świadomości na temat szkodliwości substancji psychoaktywnych tj. alkohol, narkotyki, dopalacze, tytoń itp. wśród dzieci i młodzieży Gminy Łochów. 

W ramach projektu  

– zajęcia sportowe

– zajęcia z profilaktyki uzależnień od alkoholu

– Obóz profilaktyczno-sportowy dla dzieci „Florbalkowe wakacje” – Nowe Miasto nad Wartą

– Zawody sportowe w unihokeja