Misja

"Nie ma bowiem takiej rzeczy, której wola ludzka nie byłaby w stanie osiągnąć przez dobrowolne działania jednostek połączonych we wspólnym wysiłku".

Alexis de Tocqueville

Projekty

Kalendarium


Dzisiaj jest: Piątek
22 Czerwca 2018
Imieniny obchodzą
Achacjusz, Achacy, Agenor, Alban,
Broniwoj, Flawiusz, Innocenty,
Innocenta, Kirył, Paulina

Do końca roku zostało 193 dni.
Zodiak: Rak


Szybciej,Wy?ej,Dalej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
niedziela, 30 października 2011 14:40

Projekt adresowany jest do dzieci i m?odzie?y w wieku 9 - 15 lat, ucz?szczaj?cych do ?ochowskich szk? podstawowych i gimnazjum. Stworzone zostan? 4 grupy sportowe oraz 8 k? wyrwnawczych/zainteresowa?: "Z matematyk? na ty", "Tell me more" - zaj?cia j?zyka angielskiego, "Czytam i rozumiem" - dla osb z dysfunkcjami, "I ja mog? zosta? Einstainem" oraz szkolenie "pomoc przedmedyczna dla m?odzie?y"Dnia 20 stycznia 2012 r. w hali sportowej w ?ochowie odby?o si? podsumowanie projektu Szybciej, wy?ej, dalej realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapita? Ludzki, Priorytet IX. Rozwj wykszta?cenia ikompetencji wregionach, 9.5 Oddolne inicjatywy obywatelskie na obszarach wiejskich realizowanego przez Stowarzyszenie Rodzicw i Nauczycieli na Rzecz Pomocy Szko?om "Olimpia".

Projekt adresowany by? do dzieci i m?odzie?y w wieku 9 15 lat, ucz?szczaj?cych do ?ochowskich szk? podstawowych i gimnazjum. W kilku grupach przedmiotowych: Z matematyk? na ty", Tell me more" - zaj?cia j?zyka angielskiego, Czytam i rozumiem" - dla osb z dysfunkcjami, I ja mog? zosta? Einstainem", kurs pomocy przedmedycznej oraz zaj?ciach sportowych, uczniowie mieli mo?liwo?? zdoby? wiedz? inowe umiej?tno?ci.

W ramach podsumowania projektu odby? si? festyn sportowy, podczas ktrego dzieci i m?odzie? rywalizowa?y w licznych konkurencjach. Dla najm?odszych odby?y si? gry i zabawy ruchowe, dla starszych mecz pi?ki siatkowej. Niew?tpliw? atrakcj? by? mecz koszykwki pomi?dzy dziewcz?tami a nauczycielami, ktry po emocjonuj?cej ko?cwce zako?czy? si? wynikiem remisowym.

Projekt Szybciej, wy?ej, dalej by? kolejnym przedsi?wzi?ciem realizowanym przez Stowarzyszenie Olimpia. Wierzymy, ?e nasze dzia?ania przyczyni?y si? do wzrostu kompetencji kluczowych oraz postaw prozdrowotnych m?odzie?y i zaowocuj? wymiernymi korzy?ciami w przysz?o?ci.


GALERIA


Poprawiony: sobota, 20 kwietnia 2013 08:27
 

PARTNERZY

OMD 2018

Ogólnopolskie

Mistrzostwa

Dzieci w Unihokeju

16-17.06.2018

Podział na grupy

Chłopcy 2006

Dziewczęta 2006

Dzieci 2008

Kalendarz

czerwiec 2018
npwścps
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Facebook